ઇબોલા વાઇરસ 

>> 1976માં ઇબોલા નદીના કાઠેથી શરૂઆત. 

>> દેશ : કોંગો (કિંશાસા) 


ફેલાવો (વાહક)

>> ગોરીલા વાનર,

>> ચામાચીડિયાં,

>> એક વ્યક્તિ માંથી બીજા વ્યક્તિમાં


 લક્ષણો 

>> તીવ્ર તાવ, આખા શરીરમાં દુખાવો

>> સૂકું ગળું, માથું દુખે

>> ઝાડા - ઊલટી,

>> રેશ નીકળે,

>> શરીરના વિવિધ ભાગોમાંથી રક્તસ્રાવ થવો,

>> લીવર અને કિડની ને વિશેષ અસર કરે.


 નિદાન 

>> RTPCR,

>> ELISA,

>> LET/KET

>> NAT (ન્યક્લિક એસિડ ટેસ્ટ)

>> EDTA

 સારવાર

>> લક્ષણો આધારિત

>> તાવ માટે એસિમીનોફેન અને પેરસિટામોલ આપી શકાય

>> IV ફલ્યુડ આપી શકાય,

>> FFP (ફ્રેશ ફ્રોઝન પ્લાઝમા)

● નોંધ : નોન સ્ટીરોઇડ એન્ટી ઇન્ફલમેન્ટ્રી આપવી નહી.

 રસીકરણ 

>> ઇન્માંઝલ, ઇબાંગ નામના બે એન્ટીબોડી નો ઉપયોગ થાય છે.

>> અવર્બો રસી જાન્યુઆરી 2021થી ઉપયોગ થાય છે.


 CCHF (કોંગો) 


>> પૂરું નામ : ક્રીમિયન કોંગો હેમરેજીક ફીવર

શરૂઆત

>> 1944 આફ્રિકન દેશ ક્રીમીયામાં

>> 1956 કોંગોમાં

>> 1969 માં સાબિત થયું કે ક્રીમિયામાં અને કોંગોમા જોવા મળેલ બંને વાઇરસ સમાન છે એટલે જ નામ પડ્યું ક્રીમિયન કોંગો હેમરેજીક ફીવર.

>> 2011 માં ગુજરાતના અમદાવાદ ખાતે સૌપ્રથમ કેસ જોવા મળ્યો.

● વાહક : ઇતરડી (હાઇલોમાં 90% જવાબદાર)

લક્ષણો

>> તાવ, ચામડી પર ચકામાં,

>> ઝાડા ઊલટી સાથે પેટમાં દુખાવો,

>> આંખમાં રતાશ સાથે સોજો

>> પ્રકાશથી ડર (ફોટોફોબિયા)

>> સ્નાયુમાં દુખાવો (માયાલજીયા)

>> વિવિધ અંગોમાંથી રક્તસ્રાવ

 નિદાન 

>> RTPCR

>> ELISA

 સારવાર

>> એન્ટી વાયરલ ડ્રગ - રીબાવીરીન(IV/ઓરલી બંને રીતે)

>> આઈવરમેકટીન ઇન્જેક્શન - પશુને આપવામાં આવે છે.

● નોંધ : આ વાઇરસ નો વિકાસ મુખ્યત્વે પ્રાણીઓમાં જોવા મળે છે પરંતુ રોગના લક્ષણો પ્રાણીમાં જોવામળતા નથી


ચાંદીપૂરા વાઇરસ 

>> 1965મા મહારાષ્ટ્રના નાગપુર જિલ્લાના ચાંદી પૂરા ગામે સૌપ્રથમ બે દર્દીના લોહીમાંથી આ વાઇરસ  ડો. ભટ્ટ અને તેના સાથીને મળ્યા.

>> (NIV- નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ વાયેરોલોજી - પુના)

● કારક : ચાંદીપૂરા વાઇરસ (RNA)

>> ફેલાવો : સેન્ડફ્લાય (ફ્લેબોટોમી) 

લક્ષણો 

>> તીવ્ર તાવ,

>> મગજને ખાસ અસર કરે

>> ઝાડા - ઊલટી

>> સભાનતા ગુમાવવી

 નિદાન 

>> RTPCR

>> ELISA

સારવાર

>> લક્ષણો આધારિત

>> મગજનો સોજો ઘટાડવા મિનિટોલ નામની દવા આપી શકાય

>> તાવ, દુખાવા માટે PCM

● નોંધ :- 2003 માં આંધ્રપ્રદેશ અને 2004 માં ગુજરાતમાં અમુક કેસો નોંધાયા હતા ત્યારે કેસ ફેટાલીટી રેટ 56 થી 75 % હતી.

 

રેબિઝ વાઇરસ(હડકવા) 


>> વિશ્વમાં સૌથી વધુ આફ્રિકા અને એશિયામાં જોવા મળે છે.

>> એશિયામાં સૌથી વધુ ભારતમાં જોવા મળે છે

>> સૌથી વધુ 5 થી 14 વર્ષના બાળકો ચેપગ્રસ્ત બને છે અને મૃત્યુ થાય છે

>> દર 30 મિનિટે 1 મૃત્યુ હડકવાથી થાય છે.

>> 28 સપ્ટેમ્બર વલ્ડ રેબીઝ ડે તરીકે ઉજવાય છે

>> 1885 માં લુઈ પાશ્વર દ્વારા હડકવાની રસીની શોધ કરાઇ

● કારક : રબડો, લીસ્સા ટાઇપ-1 (RNA).

>> ફેલાવો : હડકવા ગ્રસ્ત પ્રાણની લાળ, મૂત્ર અને દૂધથી ફેલાઈ છે

 લક્ષણો 

>> માથું દુખવું

>> હાઇડ્રોફોબિયા (પાણીનો ડર),

>> ફોટોફોબિયા (પ્રકાશનો ડર)

>> 80 % દર્દીને ચેપગ્રસ્ત ભાગમાં દુખાવો અને ઝણઝણાટી થવી

>> ચેતાતંત્રને અસર કરે

>> સનાયુંનું પેરાલીસી જોવા મળે

>> પાગલપણું જોવા મળે

 સારવાર

>> લક્ષણો આધારિત

>> ARV

>> RIG

● તકેદારી 

>> પશુનું દૂધ પેચ્યુરાઈઝેશન કરીને ઉપયોગમાં લેવું.

>> થયેલા ઘાવને વહેતા પાણીમાં 5 મિનિટ સુધી ધોવો

>> પાણીમાં ધોયેલા ઘવાને વાઇરસ મુક્ત કરવા માટે ઇથર આલ્કોહોલ ટિંકચર આયોડિન કે પોવિડોન આયોડિન લગાવવું.

>> ઘાવ પર ટાંકા ન લેવા અને પાટો બાંધવો નહિ.


 સોર્સ : આરોગ્ય અમૃત બુક