ભારતનું ચૂંટણી પંચ: રચના, શક્તિ અને કાર્યકાળ


દેશના સ્વતંત્ર અને નિષ્પક્ષ ચૂંટણીઓની ખાતરી કરવા માટે ભારતીય બંધારણની સ્વતંત્ર અને કાયમી સંસ્થા છે. આ સંસ્થા ચૂંટણી પંચ તરીકે ઓળખાય છે. ભારતમાં લોકસભાની ચૂંટણી યોજવા માટે ભારતનું ચૂંટણી પંચ જવાબદાર છે.  ચૂંટણી પંચની રચના


  ● ભારતીય બંધારણની કલમ 324 માં ચૂંટણી પંચની રચના અંગે નીચેની જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે.


  ● રાષ્ટ્રપતિ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરની નિમણૂક કરે છે અને અન્ય ચૂંટણી કમિશનરોની નિમણૂક ભારતના રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા કરવામાં આવે છે


  ● જ્યારે કોઈ અન્ય ઇસીની નિમણૂક થાય છે, ત્યારે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર ચૂંટણી પંચના અધ્યક્ષ તરીકે કાર્ય કરશે.


  ● ભારતના રાષ્ટ્રપતિ કમિશનને મદદ કરવા માટે પ્રાદેશિક કમિશનરોની નિમણૂક પણ કરી શકે છે. જો ચૂંટણી પંચ સાથે સલાહ લીધા પછી જરૂરી હોય.


  ● કાર્યાલયનો કાર્યકાળ અને તમામ કમિશનરોની સેવાની શરતો દેશના રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવશે.


  ચૂંટણી પંચની સત્તા, કાર્યો અને જવાબદારીઓ


  ● ઇસી સંસદના સીમાંકન આયોગ અધિનિયમના આધારે સમગ્ર દેશમાં મતદારક્ષેત્રના ક્ષેત્રીય વિસ્તારો નક્કી કરે છે.


  ● તે તમામ લાયક મતદારોની મતદારયાદીની નોંધણી અને નોંધણીની તૈયારી અને સમયાંતરે સુધારો કરે છે.


  ● ચૂંટણી પંચ ચૂંટણીના સમયપત્રક અને તારીખની સૂચના આપે છે અને નામાંકન પત્રની ચકાસણી કરે છે.


  ● ચૂંટણી પંચ વિવિધ રાજકીય પક્ષોને માન્યતા આપે છે અને તેમને ચૂંટણી પ્રતીકો ફાળવે છે.


  ● રાજકીય પક્ષોને માન્યતા આપવાની અને પક્ષોને ચૂંટણી પ્રતીકો ફાળવવા અંગેના વિવાદોને સમાધાન માટે કોર્ટની જેમ કાર્ય કરે છે.


  ● ચૂંટણી પંચ દ્વારા ચૂંટણી વ્યવસ્થા અંગેના વિવાદોની તપાસ માટે અધિકારીઓની નિમણૂક કરવામાં આવે છે.


  ● ચૂંટણી પંચ આચારસંહિતા નક્કી કરે છે જેનું પાલન ચૂંટણી દરમિયાન રાજકીય પક્ષો અને ઉમેદવારો કરે છે.


  ● ચૂંટણી દરમિયાન ટીવી અને રેડિયો જેવા વિવિધ માધ્યમો પર તમામ રાજકીય પક્ષોની નીતિઓને જાહેર કરવા એક કાર્યક્રમ તૈયાર કરે છે.


  ● ચૂંટણી પંચ રાષ્ટ્રપતિને સાંસદોની ગેરલાયકાત સંબંધિત બાબતો પર સલાહ આપે છે.


  ● ચૂંટણી પંચ ધારાસભ્યોની અયોગ્યતાને લગતી બાબતો પર રાજ્યપાલને સલાહ આપે છે.


  ● બૂથ કેપ્ચરિંગ, છેડતી, હિંસા અને અન્ય ગેરરીતિના મામલે ચૂંટણી પંચ રદ કરવાની સત્તા ધરાવે છે.


  ● ચુંટણી આયોગ દેશની ચુંટણીની મશીનરીની દેખરેખ નિ: શુલ્ક અને નિષ્પક્ષ ચૂંટણી યોજવા માટે કરે છે.


  ● ચૂંટણીપંચ રાષ્ટ્રપતિને સલાહ આપે છે કે શું એક વર્ષ પછી કટોકટીની અવધિ લંબાવી શકાય તે માટે, રાષ્ટ્રપતિ શાસનમાં રહેલી રાજ્યમાં ચૂંટણીઓ યોજી શકાય કે નહીં.


  ● ચૂંટણી પંચ રાજકીય પક્ષોની નોંધણી કરે છે અને તેમને રાષ્ટ્રીય અથવા રાજ્ય પક્ષોનો દરજ્જો આપે છે (તેમના મતદાન પ્રભાવના આધારે).


  ચૂંટણી પંચનો કાર્યકાળ


  મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર અને અન્ય ચૂંટણી કમિશનરો 6 વર્ષ અથવા 65 વર્ષની વય સુધી, જે પહેલાંની હોય ત્યાં સુધી પદ સંભાળી શકે છે. ભારતના રાષ્ટ્રપતિને રાજીનામું આપીને તેઓ કોઈપણ સમયે રાજીનામું આપી શકે છે. બંધારણમાં પૂરી પાડવામાં આવેલી કાર્યવાહીને પગલે ભારતના રાષ્ટ્રપતિ કોઈપણ કમિશનરને પણ હટાવી શકે છે.