(1) સોનાની સંજ્ઞા ➜ Au

(2) તાંબાની સંજ્ઞા ➜ Cu

(3) ચાંદીની સંજ્ઞા ➜ Ag

(4) મેગ્નેશીયમની સંજ્ઞા ➜ Mg

(5) પોટેશિયમની સંજ્ઞા ➜ K

(6) ઝિંકની સંજ્ઞા ➜ Zn

(7) પારાની સંજ્ઞા ➜ Hg

(8) લેડની સંજ્ઞા ➜ Pb

(9) બોકસાઇટ કોની કાચી ધાતુ ➜ એલ્યુમિનિયમ

(10) સિનેબાર કોની કાચી ધાતુ ➜ પારો

(11) એસિડની લાક્ષણીકતા ➜ સ્વાદે ખાટા – ભૂરા લિટમસપત્રને લાલ બનાવે

(12) બેઈઝની લાક્ષણિકતા ➜ સ્વાદે તુરા, લાલ લિટમસ પત્રને ભૂરા બનાવે

(13) આવર્ત કોષ્ટક કોને તૈયાર કર્યું ➜ 1869, મેન્ડેલીફ

(14) દુધમાં કયો એસિડ ➜ લેકટીક એસિડ

(15) લીંબુ – નારંગીમાં કયો એસિડ ➜ સાઈટ્રિક એસિડ

(16) આમલીમાં કયો એસિડ ➜ ટાટૅરીક એસિડ

(17) સોડીયમ બાય કાર્બોનેટનું અણુ સુત્ર શું? ➜ NaHCO3

(18) સોડીયમને શેમાં રાખવામાં આવે ? ➜ કેરોસીન

(19) સોનાની શુદ્ધતા શેમાં માપવામાં આવે છે ? ➜ કેરેટ

(20) સફેદ સોનું ➜ પ્લેટીનમ

(21) યુરેનિયમનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન ➜ જદુગૌડા (ઝારખંડ)

(22) કૃત્રિમ વરસાદ માટે ➜ સિલ્વર આયોડાઈડ (પ્રવાહી અધાતુ - બ્રોમીન)

(23) સામાન્ય તાપમાને પ્રવાહી ધાતુ ➜ પારો

(24) ફયુંજમાં શેની મિશ્રધાતુ ➜ ટીન અને લેડ

(25) કેન્સરમાં શેનો ઉપયોગ થાય ? ➜ કોબાલ્ટ - 60

(26) ધાતુને પીગાળવા માટે કઈ ધાતુ ? ➜ ફોલોરસ્પાર

(27) સૌથી સખત – હીરો, સૌથી સખત ધાતુ ➜ પ્લેટીનિયમ

(28) ગતિના નિયમોના શોધક ➜ ન્યુટન 

(29) વિદ્યુત અવરોધનો નિયમ ➜ ઓહમ

(30) રેડીયમની શોધ ➜ મેડમ કયુરી

(31) લોલકનો નિયમ ➜ ગેલેલિયો

(32) વિદ્યુત આકર્ષણ નો નિયમ ➜બ માઈકલ ફેરાડે

(33) ડિઝલ એન્ઝીનના શોધક ➜ રુડોલ્ફ ડિઝલ

(34) લિફટના શોધક ➜ એલીસા ઓટીસ

(35) રેડીયોના શોધક ➜ જી.માર્કોની (ઇટાલી)

(36) X – Ray મશીનના શોધક ➜ રોન્ટેજન

(37) પ્રિન્ટીંગ પ્રેસના શોધક ➜ ગુડન બર્ગ

(38) સબમરીનના શોધક ➜ બેસનેલ

(39) મધમાખી ઉછેર અને મધ ઉત્પાદન ➜ એપીકલ્ચર 

(40) વ્યાપારી સ્તરે ફળોની ખેતી ➜ હોર્ટીકલ્ચર

(41) સેતુરના વૃક્ષોની ખેતી ➜ સેરીકલ્ચર

(42) દ્રાક્ષની ખેતી ➜ વોટીકલ્ચર

(43) અળસિયા પાલન ➜ વર્મીકલ્ચર

(44) પોલ્ટ્રી ફાર્મિંગ ➜ મરઘા પાલન

(45) સુવરના માસને શું કહે છે ➜ પોર્ક

(46) ગાયના માસને શું કહે છે? ➜ બીફ

(47) ટાઈફોડ શેનાથી થાય ➜ બેકટેરિયા

(48) ધનુર શેને પ્રભાવિત કરે ➜ ચેતાતંત્રને

(49) ક્ષય શેનાથી થાય ➜ બેકટેરિયા

(50) કોલેરા શેનાથી થાય ➜ બેકટેરિયા

(51) મરડો શેનાથી થાય ➜ પ્રજીવ (બેકટેરિયા)

(52) ન્યુમોનિયા શરીરમાં કયાં થાય ➜ ફેફસામાં

(53) ગ્લોકોમાં શરીરમાં કયાં થાય ➜ આંખમાં

(54) અછબડા શેનાથી થાય ➜ વાઈરસ

(55) મેલેરિયા શેનાથી થાય ➜ પ્રજીવ (એનાફીલીસ – માદા મચ્છરના કરડવાથી)

(56) સ્વાઈન ફલુ માટે કયો વાઈરસ ➜ H1 N1 શોધ - મેસ્કોમાં 

(57) ફુગથી થતા રોગ ➜ ધાધર, ખરજવું, અસ્થમા

(58) પાયોરિયા શરીરના કયાઅંગમાં ➜ દાંતમાં

(59) કાલાજામર શેનાથી થાય ➜ પ્રજીવ (સેન્ડ ફલાઈ)

(60) સૌથી નાણું હાડકું કયું ? કયાં ? ➜ પૈગડું (કાનમાં)

(61) સૌથી લાંબુ હાડકું કયું ? ➜ સાથળનું (ફિમર)

(62) હિમોગ્લોબીન માટે કયું ખનીજ દ્રવ્ય ➜ લોહતત્વ, Bb

(63) અસ્થી માટે કયું વિટામીન જરૂરી ? ખનીજ દ્રવ્ય ? ➜ વિટામીન ડી, કેલ્શિયમ

(64) એસીડોનો રાજા ➜ સલ્ફ્યુરિક એસિડ (H2SO4)

(65) પાચનની શરૂઆત ક્યાંથી થાય ➜ મુખ

(66) ધમનીમાં કેવું લોહિ વહે ? ➜ શુદ્ધ

(67) શીરામાં કેવું લોહિ વહે ? ➜ અશુદ્ધ

(68) સર્વદાતા બ્લડ ગ્રુપ ➜ O+

(69) સર્વગ્રાહી બ્લડ ગ્રુપ ➜ AB

(70) અડ્રીનલ ગ્રંથી કયા આવેલી ? ➜ કિડનીની ઉપર

(71) માસ્ટર ગ્લેન્ડ ➜ પીચ્યુટરી

(72) શરીરનું તાપમાન કઈ ગ્રંથી જાળવે ➜ હાઈપોથેલેમસ 

(73) શરીરની સૌથી મોટી ગ્રંથી ➜ યકૃત (લીવર)

(74) ડાયાબીટીસ શેની ઉણપથી થાય ➜ ઈન્સ્યુલીન

(75) કવીનાઈન કયા રોગમાં વપરાય ➜ મેલેરિયા

(76) કવીનાઈન કયા વૃક્ષમાંથી બનાવામાં આવે છે ? ➜ સીકોના

(77) લઘુદ્રષ્ટિ કયા ચશ્માં ➜ અંતર્ગોળ

(78) ગુરુદ્રષ્ટિ કયા ચશ્મા ➜ બહિર્ગોળ

(79) ચામડીનો કાળો કે ગોરો રંગ કોને આભારી ➜ મેલેનીનને

(80) પીનીયલ ગ્રંથી કયા પ્રાણીમાં જાગ્રત ➜ દેડકા

(81) શરીરનું સંતુલન જાળવવા માટેનું અંગ કયું ➜ કાન

(82) થાઈરોઈડ ગ્રંથી કયાં આવેલી ? ➜ ગાળામાં શ્વાસનળીની ઉપર

(83) સ્વાદુપિંડમાંથી કયા અંત:સ્ત્રાવ આવે છે ? ➜ ઈન્સ્યુલીન અને ગ્લુકાગોન

(84) પાણીમાં દ્રાવ્ય વિટામીન ➜ વિટામીન બી અને સી (રોજ લેવા પડે)

(85) ચરબીમાં દ્રાવ્ય વિટામીન ➜ એ.ડી.ઈ.કે