નમસ્કાર મિત્રો મિત્રો આ લેખમાં આપણે ગુજરાતની ભૂગોળમાં આવતો મહત્વનો મુદ્દો ગુજરાતના મેદાનો વિશે આ લેખ લખવામાં આવ્યો છે ગુજરાત સરકાર દ્વારા લેવામાં આવતી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં અવારનવાર મેદાની પ્રદેશોના નામ પૂછે છે તો તેને ધ્યાને રાખી આ લેખ લખવામાં આવ્યો છે 
 

  કંઠીનું મેદાન 

  ● કચ્છના દરિયા કિનારાનો મેદાની પ્રદેશ

  વાગડનું મેદાન 

  ● કચ્છ જિલ્લામાં મુખ્ય ભૂમિનો પૂર્વ ભાગ અથવા નાના રણ અને મોટા રણ વચ્ચેનો ભાગ અથવા બન્ની અને ખાવડા વચ્ચેનો વિસ્તાર વાગડનું મેદાન કહેવાય છે.

  ગોઢ અથવા ગોઢાનું મેદાન 

  ● બનાસકાંઠા જિલ્લાના પશ્ચિમ અર્ધરણ વિસ્તારમાં આવેલા ટેકરા જેવા ઉપસેલા મેદાની ભાગો

  વઢીયાર 

  ● પાટણ જિલ્લાનો બનાસ નદી અને સરસ્વતી નદી વચ્ચેનો પ્રદેશ

  ગઢવાડા 

  ● મહેસાણા જિલ્લાના સતલાસણા તાલુકાનો પ્રદેશ

  ચરોતર 

  ● ખેડા અને આણંદ જિલ્લાનો મહી નદી અને શેઢી નદી વચ્ચેનો પ્રદેશ

  કાનમ 

  ● ઢાઢર અને નર્મદા નદી વચ્ચેનો પ્રદેશ 

  સુવાલીની ટેકરીઓ 

  ● સુરત જિલ્લાનો તાપી નદીનો ઉત્તર કિનારાનો પોચી જમીનવાળો ભાગ

  પૂરનાં મેદાન 

  દક્ષિણ ગુજરાતમાં નર્મદા, તાપી, પૂર્ણા, અંબિકા, ઔરંગા, પાર, કોલક, દમણગંગા વગેરે નદીઓના કાંપથી રચાયેલા મેદાની પ્રદેશ

  ભાલ 

  ● અમદાવાદ જિલ્લાના દક્ષિણ-પશ્ચિમ ભાગને 'ભાલપ્રદેશ' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

  નળકાંઠો 

  ● નળ સરોવર અને સાબરમતી નદી વચ્ચેનો અમદાવાદ જિલ્લાનો ભાગ

  ઝાલાવાડ 

  ● કચ્છના નાના રણ અને નળ સરોવર વચ્ચેનો સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનો ભાગ

  ગોહિલવાડ 

  ● ભાવનગર જિલ્લાનો ઘેલો અને શેત્રુંજી નદી વચ્ચેનો પ્રદેશ અથવા તળાજા અને ભાવનગર વચ્ચેનો પ્રદેશ

  લીલીનાઘેર 

  ● જૂનાગઢ જિલ્લાના ચોરવાડથી ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં આવેલો ઉના સુધીનો ભાગ અથવા ગીરની ટેકરીઓનો દક્ષિણમાં દરિયા કિનારા સુધીનો ગીર સોમનાથ જિલ્લાનો ભાગ

  બન્નીનો ઘાસનો પ્રદેશ 

  ● કચ્છના ઉત્તરમાં બન્ની પ્રકારનું ઘાસ ઉગે છે તે પ્રદેશ

  સોરઠ 

  ● જૂનાગઢ જિલ્લાનો ગિરનારનો દક્ષિણ દરિયા કિનારા સુધીનો ભાગ

  માળ 

  ● ખેડા જિલ્લાનો શેઢી નદીનો ઉત્તરમાં આવેલો પ્રદેશ

  ઘેડ 

  ● પોરબંદર જિલ્લામાં ભાદર નદીના કિનારે આવેલા નવીબંદરથી જૂનાગઢ જિલ્લાના માણાવદર વચ્ચેનો નીચલી ભૂમિનો પ્રદેશ

  હાલાર 

  ● બરડા ડુંગરનો દક્ષિણ-પશ્ચિમ દરિયા કિનારા સુધી આવેલો દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાનો પ્રદેશ

  દારૂકાવન 

  ● દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં આવેલા બેટ દ્વારકા અને શંખોદ્વાર બેટનો વિસ્તાર કે જ્યાં બાર જ્યોતિર્લિંગોમાંનું એક નાગેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ આવેલું છે તે પ્રદેશ

  દંડકારણ્ય 

  ● રામાયણમાં વર્ણવેલો દંડકારણ્ય પ્રદેશ અર્થાત હાલનો ડાંગ જિલ્લો

  ખારોપાટ 

  ● દરિયા કિનારાના ઝીણી રેતી તથા ક્ષારયુક્ત સપાટ કાદવકીચડ વાળો મેદાની પ્રદેશ

  આનર્ત 

  ● પ્રાચીન કાળમાં ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતનો ભાગ

  વાકળ 

  ● મહી અને ઢાઢર વચ્ચેનો પ્રદેશ 

  લાટ 

  ● નર્મદાની દક્ષિણમાં આવેલો તળગુજરાતનો પ્રદેશ 

  ખાખરિયા ટપ્પાનો પ્રદેશ 

  ● મહેસાણા જિલ્લાના કડી અને ગાંધીનગર જિલ્લાના કલોલ તાલુકા વચ્ચેનો પ્રદેશ

  પોશીનો પટ્ટો 

  ● સાબરકાંઠા જિલ્લાનો આદિવાસી વનવાસી વિસ્તાર