🌀 હાઈકુ 

➽ ગુજરાતી ભાષાનો "સૌથી નાનો" સાહિત્ય પ્રકાર."

➽ બંધારણ : 5-7-5 (17 અક્ષર).

➽ ગુજરાતી ભાષામાં પ્રથમ હાઈકુ "સોનેરી ચાંદ રૂપેરી સુરજ" સ્નેહરશ્મિ રચિત.


🌀શબ્દકોષ 

➽ સૌપ્રથમ નર્મદ રચિત "નર્મકોશ".

➽ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં ગાંધીજીની પ્રેરણાથી "સાર્થ જોડણી કોષ" તૈયાર થયો.

➽ ગોંડલના મહારાજા ભગતસિંહજીએ ગુજરાતી ભાષાનો સૌથી મોટો શબ્દકોષ "ભગવત ગૌમંડલ"ની રચના કરાવી. જે 9 ભાગમાં વહેંચાયેલો છે. તૈયાર કરવામાં 26 વર્ષ લાગ્યા. (1928-1954).


🌀મહાનવલકથા

➽ ઈ.સ. 1887 માં ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠીએ "સરસ્વતીચંદ્ર" ની રચના કરી.

➽ જેના 4 ભાગ છે.

➽ બુદ્ધિધનનો કારભાર (1887)

➽ ગૌણસુંદરીની કુટુંબજાળ (1892) ➽ માનચતુર અને ધર્મલક્ષ્મી

➽ રત્નગિરીનું રાજ્યતંત્ર (1898)

➽ સરસ્વતીનું મનોરાજ્ય (1901)


🌀આત્મચરિત્ર 

➽ બીજા દ્વારા લખાયેલ પ્રખ્યાત વ્યક્તિનું જીવનચરિત્ર.

➽ "અગ્નિકુંડમાં ઊગેલું ગુલાબ" નારાયણ દેસાઈ રચિત. મહાદેવભાઈ દેસાઈના જીવનનું વર્ણન.


🌀કવિતા

➽ "બાપાની પીંપર" દલપતરામ રચિત.

➽ પ્રથમ કરૂણ કવિતા "ફાર્બસ વિરહ" દલપતરામ રચિત.

➽ અંગ્રેજી કવિતાના પિતા "ચોસર" ગણવામાં આવે છે.


🌀કાવ્યસંગ્રહ

 ➽ ગુજરાતી ભાષાનો પ્રથમ કાવ્યસંગ્રહ "ગુજરાતી કાવ્યદોહન".


🌀નવલકથા

➽ ગુજરાતી ભાષાની પ્રથમ નવલકથા "કરણઘેલો" (1886), નંદશંકર તુળજાશંકર મહેતા રચિત.

➽ ગુજરાતી ભાષાના ઉત્તમ નવલકથાકાર "કનૈયાલાલ મુનશી".

➽ મુળ "યુરોપિયન" સાહિત્ય કથા.

➽ નવલકથાને "ભાગ"માં વિભાજિત કરવામાં આવે છે.


🌀નાટક

➽ ગુજરાતી ભાષાનું પ્રથમ નાટક "લક્ષ્મી".

➽  "યુરોપિયન" સાહિત્ય પ્રકાર.

➽ ગુજરાતી ભાષાનું પ્રથમ તખ્તાલાયકી ધરાવતું નાટક "રાઈનો પર્વત" રમણભાઈ નીલકંઠ રચિત.


🌀નવલિકા (ટૂંકી વાર્તા)

➽ ગુજરાતી ભાષાની પ્રથમ નવલિકા "ગોવાલણી" મલિયાનીલ રચિત (કંચનલાલ મહેતા)

➽ નવલિકા ક્ષેત્રની ઉત્તમ કૃતિ "તણખામંડળ" ધૂમકેતુ રચિત. ધૂમકેતુએ નવલિકાને 'તણખો' કહ્યું છે.


🌀આત્મકથા

➽ અધુરો સાહિત્ય પ્રકાર છે.

➽ ગુજરાતી ભાષાની પ્રથમ આત્મકથા "મારી હકીકત" નર્મદ રચિત.


🌀નિબંધ

 ➽ ગુજરાતી ભાષાનો પ્રથમ નિબંધ "મંડળી મળવાથી થતાં લાભ" (1851) નર્મદ રચિત.


🌀ગઝલ

➽  વિદેશી સાહિત્ય પ્રકાર.

➽ અરબી અને ફારસી ભાષા પરથી ગુજરાતીમાં.

➽ પ્રેમ, વિરહ, પ્રેમભક્તિ મુખ્ય વિષય.

➽ બે પ્રકાર:

📌ઇશ્કેહકીકી = ઈશ્વર તરફનો પ્રેમ

📌ઇશ્કેમિજાજી=પ્રિયતમ તરફનો પ્રેમ

➽ પ્રત્યેક પંક્તિ શેર કહેવાય.

➽ ગઝલનો પહેલો શેર "મત્લા" કહેવાય.

➽ ગઝલનો છેલ્લો શેર "મક્તા" કહેવાય.


🌀સોનેટ

➽ "ઈટાલિયન" સાહિત્ય પ્રકાર.

➽ 14 પંક્તિ.

➽ વિભાજન

📌શેક્સપિયરશાહી સોનેટ (4+4+4+2)

📌મિલ્ટનશાહી સોનેટ (અનિયમિત)

📌પેટ્રોકશાહી સોનેટ (8+6)

➽ ગુજરાતીમાં પ્રથમ સોનેટ "ભણકારા" (ઇ. સ. 1887) બ.ક.ઠાકોર


🌀ખંડકાવ્ય

➽ સંસ્કૃત સંજ્ઞા.

➽ પ્રકૃતિનું આલેખન.

➽ ગુજરાતીમાં પ્રથમ ખંડકાવ્ય "પૂર્વાલાપ" મણિશંકર રત્નજીભટ્ટ.


🌀ગરબી 

➽ ગરબીના પિતા "દયારામ"

➽ પદ માંથી જન્મ. સ્ત્રીપ્રધાન સાહિત્ય પ્રકાર.

➽ શામળે પણ રચના કરી છે.


🌀ગરબો 

➽ વલ્લભ મેવાડો (ભટ્ટ)

➽ ધોળા મેવાડા (ભટ્ટ)


🌀ભવાઈ 

➽ ગદ્ય સાહિત્ય પ્રકાર.

➽ ભવાઇના મેવાડીને  "નાયક" કહેવાય.

➽ સ્ત્રી પાત્રો પુરૂષ ભજવે.

➽ ભવાઇની રચના "અસાઈત ઠાકરે" (ત્રાગાળા) કરેલી.

➽ 360 ભવાઈ વેશ આપ્યા. "રામદેવપીરનો વેશ" સૌથી જૂનો.


🌀પદ્ય વાર્તા

➽ પદ્યવાર્તાના પિતા "શામળ ભટ્ટ".

➽ ગુજરાતીમાં પ્રથમ પદ્યવાર્તા "પદ્માવતી" (1718).

➽ શામળે છપ્પામાં પદ્યવાર્તા લખી છે.


🌀આખ્યાન 

➽ મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યનો સૌથી પ્રચલિત સાહિત્ય પ્રકાર.

➽ આખ્યાન કહેનાર "માણભટ્ટ".

➽ આખ્યાનને કડવામાં વિભાજિત ભાલણે કર્યું. કડવાને ત્રણ ભાગમાં પ્રેમાનંદે વિભાજિત કર્યું.

➽  આખ્યાનનો પિતા "ભાલણ".

➽આખ્યાન શિરોમણી "પ્રેમાનંદ"

➽ આધુનિક માણભટ્ટ "ધાર્મિકલાલ પંડ્યા" (વડોદરા)


🌀રાજિયા/મરશિયા

➽ શોકપ્રધાન સાહિત્ય પ્રકાર

➽ રાજિયાના પિતા "બાપુસાહેબ ગાયકવાડ"

➽ સંસ્કાર ગીતો જન્મથી લઈને મૃત્યુ સુધી પર "મહાવીર સિંહ ગોહિલે" સંશોધન કર્યું છે.


🌀કાફી 

➽ ધર્મ પ્રધાન /ભક્તિ પ્રધાન સાહિત્ય પ્રકાર.

➽ રચયિતા "ધીરા ભગત".

➽ કાફી 14 લીટીનું કાવ્ય છે પણ સોનેટ નથી.


🌀ચાબખા 

➽ કટાક્ષમય શૈલી.

➽ રચના "ભોજલરામ (ભોજાભગત)".


🌀છપ્પા

➽ છ પંક્તિનું પદ પ્રધાન સાહિત્ય પ્રકાર.

➽ રચના "અખા ભગત".


🌀પદ

➽ મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યનો સૌથી નાનો સાહિત્ય પ્રકાર.

➽ પદની રચના "નરસિંહ મહેતા" એ કરી.

➽ પદના પ્રકાર. 1. પ્રભાતીયા 2. ભજન


🌀 સ્તવન 

➽ 24 તીર્થકરોની સ્તુતિ કરતો સાહિત્ય પ્રકાર એટલે "સ્તવન".


🌀પ્રબંધ 

➽ મુખ્ય રસ "વીર" છે.

➽ પ્રથમ પ્રબંધ કાવ્ય "કાન્હડદે પ્રબંધ" (1456) પહ્મનાભ રચિત.


🌀બારમાસી 

➽ મુખ્ય રસ "વિરહ" છે